กางเกงวอร์มกระเป๋าเฉียง (แบบพิเศษ)

กางเกงวอร์ม กระเป๋าเฉียง (แบบพิเศษ) สามารถเล่นลูกเล่นสีสันบริเวณปากกระเป๋า และเพิ่มสกรีนชื่อโรงเรียนได้ มีผ้าให้เลือก 2 แบบ คือ ผ้าวอร์มเทียม (หน้าเดียว) และ ผ้าวอร์ม 2 หน้า สามารถเลือกสีได้ตามต้องการ​

แบบฟอร์มประเมินราคา » 

line add friend

กางเกงวอร์ม กระเป๋าเฉียง (แบบพิเศษ) สามารถเล่นลูกเล่นสีสันบริเวณปากกระเป๋า และเพิ่มสกรีนชื่อโรงเรียนได้ มีผ้าให้เลือก 2 แบบ คือ ผ้าวอร์มเทียม (หน้าเดียว) และ ผ้าวอร์ม 2 หน้า สามารถเลือกสีได้ตามต้องการ