กางเกงนร.อนุบาล เอวยางยืด

กางเกงนักเรียนอนุบาล เอวด้านหลังเป็นยางยืด ​ซิปข้าง

แบบฟอร์มประเมินราคา » 

line add friend

กางเกงนักเรียนอนุบาล เอวด้านหลังเป็นยางยืด สามารถผลิตจากผ้าได้หลายชนิด เช่นผ้าโทเรบิสคอป, ผ้าTR, ผ้าดีวาย เป็นต้น

ไซส์มาตรฐาน ดังนี้
S(เอว 21″ ยาว 9″)
M(เอว 22″ ยาว 10″)
L(เอว 23″ ยาว 11″)
XL(เอว 25″ ยาว 14″)
2XL(เอว 27″ ยาว 14″)
3XL(เอว 29″ ยาว 14″)
(หน่วยเป็นนิ้ว)
อาจมีความคลาดเคลื่อนในการผลิต ประมาณ 0.5 นิ้ว