กระโปรงนร.อนุบาล เอวยางยืด

กระโปรงนักเรียนอนุบาล เอวด้านหลังเป็นยางยืด ​

แบบฟอร์มประเมินราคา » 

line add friend

กระโปรงนักเรียนอนุบาล เอวด้านหลังเป็นยางยืด ซิปข้าง สามารถผลิตจากผ้าได้หลายชนิด เช่น ผ้าเอสแฟร์, ผ้าโทเรบิสคอป, ผ้าTR, ผ้าดีวาย เป็นต้น