เสื้อโปโล ตัวช่วยในสร้างแบรนด์และสร้างภาพจำของบริษัทที่สำคัญ

ในโลกของธุรกิจปัจจุบันที่การแข่งขันที่สูง ผู้บริโภคมีตัวเลือกที่จะซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าและผู้ผลิตที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก สำหรับผู้ขายแล้วจึงเกิดเป็นคำถามและต้องหาคำตอบให้ได้ว่าทำไมลูกค้าถึงจะเลือกซื้อสินค้าของเรา หนึ่งในวิธีการที่ถูกนำมาใช้ในการทำธุรกิจก็คือการสร้างแบรนด์ เพื่อให้เกิดภาพจำของสินค้าและบริการ การสื่อสารตัวตนของหน่วยงานให้ผู้คนได้รับรู้ การทำสื่อที่เคลื่อนไหวและทำให้การเกิดมองเห็นอย่างกว้างขวางก็เป็นอีกกลยุทธ์ที่โรงงานผลิตเสื้อโปโลจะมาตอบโจทย์นี้ได้


องค์ประกอบในการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก

การทำแบรนด์ในทางการตลาดนั้นไม่ใช่แค่การสร้างโลโก้หรือตั้งชื่อแล้วก็จบ การสร้างการรับรู้ถึงตัวตน บุคลิก ประโยชน์และคุณค่าของแบรนด์ต่างหาก ที่เราจะต้องสื่อสารให้ผู้คนได้เข้าใจและเข้าถึง ซึ่งองค์ประกอบของการสร้างแบรนด์นั้นจะประกอบด้วย

  1. องค์ประกอบภายนอก ไม่ว่าจะเป็น รูป รส กลิ่น เสียง สี สัมผัส ผู้บริโภคจะจำแบรนด์นั้นได้ จาก โลโก้ ชื่อ สีสัน รูปร่างของบรรจุภัณฑ์ ดังนั้นการใช้เสื้อโปโล ที่มีข้อความ โลโก้ของแบรนด์ให้พนักงานใส่หรือทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่นงาน event งานแถลงข่าว ก็จะเกิดภาพจำสำหรับแบรนด์มากยิ่งขึ้น สิ่งเหล่านี้สามารถสื่อสารได้จากสื่อที่แบรนด์ผลิต โดยที่โรงงานผลิตเสื้อโปโลนั้น สามารถผลิตเสื้อโปโลคุณภาพดีที่จะสื่อตามสี ตามโลโก้ที่แบรนด์ออกแบบ เพื่อให้เกิดภาพจำมากขึ้น
  2. องค์ประกอบของประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ ที่จะส่งความรู้สึกถึงผู้บริโภค ในความลึกที่ว่าแค่ได้ยินชื่อก็รู้แล้วมีประโยชน์อย่างไร ซึ่งเราจะแบ่งเรื่องประโยชน์ออกเป็น 2 ส่วนคือ
  3. ประโยชน์ด้านกายภาพ ที่จับต้องได้อย่างชัดเจน เป็นการตอบสนองความต้องการที่ชัดเจนเรื่องของเหตุผลเป็นหลัก กินแล้วอร่อย นอนแล้วสบาย เขียนแล้วลื่นไม่สะดุด เป็นต้น
  4. ประโยชน์ด้านความรู้สึก อาจจะเพราะซื้อมาใช้แล้วสนุก มีความภูมิใจ เป็นส่วนหนึ่งของสังคม ตนเองมีคุณค่า เป็นต้น

ซึ่งโรงงานผลิตเสื้อโปโลนั้นจะทำให้ผลิตเสื้อโปโลที่ถือว่าเป็นสื่อทางการตลาด ที่จะกระจายการรับรู้ข้อความ อารมณ์ของแบรนด์ที่จะส่งต่อให้กับลูกค้าได้

  • องค์ประกอบคุณค่าของแบรนด์ เป็นความรู้สึกที่ผู้บริโภคมีให้แบรนด์แบบฝังลึก ไม่ต้องถามถึงประโยชน์ ไม่ต้องมองว่าชื่ออะไร ข้อนี้จะเกิดขึ้นได้ก็จะมาจากองค์ประกอบ 1 และ 2 ที่แบรนด์ทำมาอย่างต่อเนื่องและประสบความสำเร็จ เรียกได้ว่าทำผลิตภัณฑ์อะไรออกมา ก็มีคนเชื่อและพร้อมสนับสนุน
  • องค์ประกอบที่สะท้อนไปยังบุคลิกภาพที่ให้กับผู้ใช้แบรนด์ ข้อนี้เป็นความเชื่อที่แบรนด์ส่งให้ผู้ใช้แบรนด์ จนเกิดเป็นความเชื่อว่าผู้อื่นจะมองที่ใช้แบรนด์ เหมือนตัวตนของแบรนด์นั้น ๆ เรียกว่า ข้อ 3 กับ 4 เป็นสิ่งที่แบรนด์ต้องทำอย่างต่อเนื่องและยาวนานจึงจะเกิดขึ้นได้

จากองค์ประกอบของการสร้างแบรนด์นั้น ข้อ 1 – 2 จะเป็นคุณลักษณะภายนอกที่แบรนด์จะต้องบอกกับผู้บริโภคต่อเนื่องสม่ำเสมอ และสื่อสารในวงกว้างเพื่อให้เกิดภาพจำ การให้โรงงานผลิตเสื้อโปโลผลิตเสื้อโปโลในงานต่าง ๆ ก็ล้วนแต่เพื่อจุดประสงค์นี้ เราจำลายเสื้อของแบรนด์ได้ เราจำสีที่แบรนด์ใช้ได้ เราเข้าไปในร้านแล้วรู้ว่าคนไหนเป็นพนักงานหรือเป็นลูกค้า

เสื้อโปโล สามารถสร้างแบรนด์ให้กับบริษัทได้อย่างไร

เราสามารถใช้เสื้อโปโลเพื่อบอกต่อสิ่งต่าง ๆ ที่เราต้องการสื่อสารได้หลายแบบโรงงานผลิตเสื้อโปโลสามารถผลิตเสื้อที่มีลวดลาย ข้อความตามที่เราต้องการได้ ลองมาดูตัวอย่างการใช้เสื้อโปโลเพื่อเป็นส่วนหนึ่งให้แบรนด์เป็นที่รู้จัก

  • เป็นของขวัญหรือใช้ในกิจกรรมส่งเสริมการขาย เราจะพบว่าสินค้าหลายอย่าง มอบของสมนาคุณให้กับลูกค้าด้วยเสื้อโปโลคุณภาพดี ที่มีโลโก้หรือชื่อสินค้าบริการ ที่ถูกสกรีนบนเสื้อ แปลว่าแจกลูกค้าไป 100 ตัว สามารถกระจายไปยังพื้นที่ต่าง ๆ และเกิดการรับรู้ได้เป็นวงกว้าง
  • ดึงดูดความสนใจให้เกิดการพูดถึง เราอาจจะเคยเห็นแบรนด์ใช้ข้อความที่คนเห็นแล้วสงสัยว่าคืออะไร ให้ผู้คนจำนวนหนึ่งใส่เสื้อพิมพ์ข้อความแล้วเดินไปตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสนใจและพูดถึง
  • กิจกรรมทางการกุศล ทำกิจกรรมบริจาค รณรงค์หรือ CSR ต่าง ๆ ของบริษัท การใส่เสื้อโปโลที่มีชื่อแบรนด์ ก็แสดงตัวตนว่าเรามาจากหน่วยงานไหน เพื่อสร้างความรู้สึกดี ๆ ให้กับผู้พบเห็น เป็นอีกช่องทางที่จะทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จัก
  • เสื้อสำหรับพนักงาน สำหรับสถานที่ทำงานที่จะต้องต้อนรับลูกค้า การให้โรงงานผลิตเสื้อโปโล ทำเสื้อโปโลให้พนักงานใส่ ทำงานลูกค้าได้รับรู้ว่าคนไหนเป็นพนักงาน คนไหนเข้ามารับบริการเหมือนกับเรา ในแง่จิตวิทยาการกระตุ้นการทำงาน พนักงานที่ใส่เสื้อแบบฟอร์ม จะรับรู้ว่าตอนนี้เป็นระหว่างทำงาน จะต้องระมัดระวังในการให้บริการ

จะเห็นได้ว่าการใช้เสื้อโปโลที่สามารถออกแบบลายได้เอง โดยสั่งผลิตจากโรงงานผลิตเสื้อโปโลนั้นทำให้เราได้เครื่องมือทางการโฆษณาแบบเคลื่อนที่ได้ กระจายได้ไกล และมีโอกาสเกิดการรับรู้เป็นจำนวนมากตามจำนวนเสื้อโปโลที่สั่งผลิตเลยทีเดียว

           

ต้องการสั่งผลิตเสื้อยืด หรือเสื้อโปโลกับเรา สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Recommended Posts